April 16, 2021
embassy

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Bình Dương

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Bình Dương

  • Địa chỉ : 29 Đại Lộ Thống Nhất KCN Sóng Thần II, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại : (0274) 3729 050
  • Fax : (0274) 3731 858 | 3737 599
  • Email : btbvn1998@gmail.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : N/A
TAGS Binh Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Binh Duong Province Address : 29 Thong Nhat Boulevard, Song Than II Industrial Zone, Di An City, Binh Duong Province Phone : (0274) 3729 050 Fax : (0274) 3731 858 | 3737 599 Email : btbvn1998@gmail.com Website : http://ctcvn.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Duong province Address : Floor 6, Tower A, Binh Duong Administration Center, Le Loi street, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province Phone : (0274) 3822 463 Fax : (0274) 3822 463 Email : soldtbxh@binhduong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 6, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại : (0274) 3822 463 Fax : (0274) 3822 463 Email : soldtbxh@binhduong.gov.

Department of Planning & Investment in Binh Duong province Address : floor 4, tower A, Binh Duong Administrative Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province. Phone : (0274) 3822 926 Fax : (0274) 3825 194 Email : sokhdt@binhduong.

Binh Duong province ▹ Business Registration Office in Binh Duong province Address : floor 4, tower A, Binh Duong Administrative Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province Phone : (0274) 3824 817 | 3823 718 Email : dangkykinhdoanh@binhduong.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 4, Tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3822 926 Fax : (0274) 3825 194 Email : sokhdt@binhduong.

Tỉnh Bình Dương ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 4 Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Số điện thoại : (0274) 3824 817 | 3823 718 Email : dangkykinhdoanh@binhduong.gov.

Justice Department in Binh Duong province Address : fl0or 15, tower A, Binh Duong Administration Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province. Phone : (0274) 3833 477 Fax : (0274) 3833 477 Email: sotp@binhduong.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 15, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3833 477 Fax : (0274) 3833 477 Email: sotp@binhduong.