June 8, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông Tin Liên Hệ Sở GD&ĐT Hà Nội

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Thành phố Hà Nội

  • Địa chỉ : số 23 phố Quang Trung, số 81 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3942 1429 | (024) 3942 1420 (ngoài giờ hành chính)
  • Fax : (024) 3942 3985
  • Email : vanphongso@hanoi.edu.vn | sogiaoduc@hanoi.edu.vn
  • Website : https://hanoi.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ih1Uu5i4ni1aLyqz5
TAGS Hanoi city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Hanoi City Address : Vo Chi Cong Inter-agency Area, No. 258 Vo Chi Cong, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi City Phone : (024) 3976 1294 Fax : (024) 3976 1295 Email : vanthu_soxd@hanoi.

Sở Xây Dựng Thành phố Hà Nội Địa chỉ : Khu liên cơ quan Võ Chí Công, số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Điện thoại : (024) 3976 1294 Fax : (024) 3976 1295 Email : vanthu_soxd@hanoi.gov.

Health Department Of Hanoi City Address : 04 Son Tay Street, Dien Ban Ward, Ba Dinh District, Hanoi City Phone : (024) 3998 5765 Fax : N/A Email : vanthu_soyt@hanoi.gov.

Sở Y Tế (SYT) Thành phố Hà Nội Địa chỉ : số 4 đường Sơn Tây, phường Điện Bàn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Điện thoại : (024) 3998 5765 Fax : N/A Email : vanthu_soyt@hanoi.gov.

Transportation Department of Hanoi City Address : Vo Chi Cong Complex, 258 Vo Chi Cong Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi City. Phone : 0243.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Hà Nội Địa chỉ : Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại : 0243.3824404 | Đường dây nóng : 024 85893082 Fax : 0243.

Foreigners who plan on extending their visas while on holiday in Hanoi should take advantage of the Vietnam visa extension service. When you avail of this service, the validity of your Vietnam visa will be extended, allowing you to stay longer in the country while still using the same visa.

Hanoi is a cheap city to live in compared to the other major cities in Southeast Asia. So it does not come as a surprise why many foreigners have chosen to live here.