June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Ninh Thuận

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Thuận

  • Địa chỉ : số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
  • Điện thoại : (0259) 3831. 754
  • Fax : (0259) 3835 831
  • Email : N/A
  • Website : http://ninhthuan.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/iVz1wX3qP8cvA5X8A
TAGS Ninh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Ninh Thuan Province Address : 178 Muoi Sau Thang Tu Street, My Hai Ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province. Phone : (0259) 3824 998 Fax : (0259) 3824 998 Email : soxd@ninhthuan.

Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 178 đường Mười Sáu Tháng Tư, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : (0259) 3824 998 Fax : (0259) 3824 998 Email : soxd@ninhthuan.

Health Department Of Ninh Thuan Province Address : No. 01 August 21st Street, My Huong ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 01 đường 21 Tháng 8, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : (0259) 3839 815 Fax : (0259) 3823 368 Email : soyt@ninhthuan.

Transportation Department of Ninh Thuan Province Address : #142 August 21 Street, Phuoc My Ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province Phone : (0259) 3823 302 Fax : (0259) 3824 343 Email : Sogtvt@ninhthuan.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 142 đường 21 Tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3823 302 Fax : (0259) 3824 343 Email : Sogtvt@ninhthuan.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ninh Thuan province Address : 16 Thang 4 street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province Phone : (0259) 3822 941 Fax : (0259) 3825 608 Email : soldtbxh@ninhthuan.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : đường 16/4 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : (0259) 3822 941 Fax : (0259) 3825 608 Email : soldtbxh@ninhthuan.

Department of Planning & Investment in Ninh Thuan province Address : 57 April 16 (16 Tháng 4) street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province Phone : (0259) 3822 694 Fax : (0259) 3825 488 Email : sokhdt@ninhthuan.gov.