May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Ninh Thuận

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Ninh Thuận

  • Địa chỉ : số 01 đường 21 Tháng 8, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  • Điện thoại : (0259) 3839 815
  • Fax : (0259) 3823 368
  • Email : soyt@ninhthuan.gov.vn
  • Website : http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/jcftWL1T6vrvT2xt5
TAGS Ninh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Ninh Thuan Province Address : #142 August 21 Street, Phuoc My Ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province Phone : (0259) 3823 302 Fax : (0259) 3824 343 Email : Sogtvt@ninhthuan.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 142 đường 21 Tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3823 302 Fax : (0259) 3824 343 Email : Sogtvt@ninhthuan.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ninh Thuan province Address : 16 Thang 4 street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province Phone : (0259) 3822 941 Fax : (0259) 3825 608 Email : soldtbxh@ninhthuan.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : đường 16/4 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : (0259) 3822 941 Fax : (0259) 3825 608 Email : soldtbxh@ninhthuan.

Department of Planning & Investment in Ninh Thuan province Address : 57 April 16 (16 Tháng 4) street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province Phone : (0259) 3822 694 Fax : (0259) 3825 488 Email : sokhdt@ninhthuan.gov.

Ninh Thuan province ▹ Business Registration Office in Ninh Thuan province Address : 57 April 16 (16 Tháng 4) street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province Phone : (0259) 3824 901 Fax : (0259) 3825 488 Email : dkkdnt@ninhthuan.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 57 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3822 694 Fax : (0259) 3825 488 Email : sokhdt@ninhthuan.gov.

Tỉnh Ninh Thuận ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 57 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Số điện thoại : (0259) 3824 901 Fax : (0259) 3825 488 Email : dkkdnt@ninhthuan.gov.

Justice Department in Ninh Thuan province Address : 16 tháng 4 street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province. Phone : (0259) 3822 670 Fax : (0259) 3822 670 Email : sotuphap@ninhthuan.