April 3, 2021
immigration

Ninh Thuan Business Registration Office

Ninh Thuan province

▹ Business Registration Office in Ninh Thuan province

 • Address : 57 April 16 (16 Tháng 4) street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province
 • Phone : (0259) 3824 901
 • Fax : (0259) 3825 488
 • Email : dkkdnt@ninhthuan.gov.vn
 • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Ninh Thuan province

 • Address : 57 April 16 (16 Tháng 4) street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province
 • Phone : (0259) 3822 694
 • Fax : (0259) 3825 488
 • Email : sokhdt@ninhthuan.gov.vn
 • Website : http://sokhdt.ninhthuan.gov.vn
 • Map : https://goo.gl/maps/t8MXFTWqFR9yZ9UD7
TAGS Ninh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Ninh Thuan province Address : 57 April 16 (16 Tháng 4) street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province Phone : (0259) 3822 694 Fax : (0259) 3825 488 Email : sokhdt@ninhthuan.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 57 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3822 694 Fax : (0259) 3825 488 Email : sokhdt@ninhthuan.gov.

Tỉnh Ninh Thuận ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 57 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Số điện thoại : (0259) 3824 901 Fax : (0259) 3825 488 Email : dkkdnt@ninhthuan.gov.

Justice Department in Ninh Thuan province Address : 16 tháng 4 street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province. Phone : (0259) 3822 670 Fax : (0259) 3822 670 Email : sotuphap@ninhthuan.

Sở Tư Pháp Tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : đường 16 tháng 4 , thành Phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3822 670 Fax : (0259) 3822 670 Email : sotuphap@ninhthuan.gov.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận  Địa chỉ : số 287 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : 0259.

Ninh Thuan CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ninh Thuan Province (Ninh Thuan CDC) Address : 47 Lê Hồng Phong street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan Province. Phone : 0259.