June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Quảng Trị

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị

  • Địa chỉ : số 136 Quốc Lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
  • Điện thoại : (0233) 3852 352
  • Fax : N/A
  • Email : sogddt@quangtri.gov.vn
  • Website : http://quangtri.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/jq4qe47kAamVmnwb9
TAGS Quang Tri
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Quang Tri Province Address : 59 Hung Vuong Street, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3857 489 Fax : (0233) 3857 489 Email : soxd@quangtri.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 59 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3857 489 Fax : (0233) 3857 489 Email : soxd@quangtri.gov.

Health Department Of Quang Tri Province Address : 34 Tran Hung Dao Street, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3852 583 Fax : N/A Email : info@dohquangtri.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 34 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3852 583 Fax : N/A Email : info@dohquangtri.gov.

Transportation Department of Quang Tri Province Address : 73 National Highway 9, Ward 5, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3852 570 Fax : (0233) 3850 432 Email : sgtvt@quangtri.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 73 Quốc lộ 9, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3852 570 Fax : (0233) 3850 432 Email : sgtvt@quangtri.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Tri province Address : 131 Highway 9, Dong Ha city, Quang Tri province Phone : (0233) 3854 400 Fax : (0233) 3854 400, Email : soldtbxh@quangtri.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 131 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3854 400 Fax : (0233) 3854 400, Email : soldtbxh@quangtri.gov.

Department of Planning & Investment in Quang Tri province Address : 128 Hoang Dieu street, Dong Thanh ward, Dong Ha city, Quang Tri province Phone : (0233) 3852 529 Fax : (0233) 3851 760 Email : sokhdt@quangtri.gov.