The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Tri, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7401S – Ly Thuong Kiet – Dong Ha – Quang Tri Location : 61 Ly Thuong Kiet street,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Trị, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S – Đông Hà – Quảng Trị Địa chỉ : số 61 đường Lý Thường Kiệt, phường Đông Hải,

Education and Training Department of Quang Tri Province Address : 136 National Highway 9, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3852 352 Fax : N/A Email : sogddt@quangtri.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 136 Quốc Lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3852 352 Fax : N/A Email : sogddt@quangtri.gov.

Construction Department of Quang Tri Province Address : 59 Hung Vuong Street, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3857 489 Fax : (0233) 3857 489 Email : soxd@quangtri.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 59 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3857 489 Fax : (0233) 3857 489 Email : soxd@quangtri.gov.

Quang Tri Health Department
May 26, 2021 · TAGS Quang Tri

Health Department Of Quang Tri Province Address : 34 Tran Hung Dao Street, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3852 583 Fax : N/A Email : info@dohquangtri.gov.

Sở Y Tế Quảng Trị
May 24, 2021 · TAGS Quang Tri

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 34 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3852 583 Fax : N/A Email : info@dohquangtri.gov.

Transportation Department of Quang Tri Province Address : 73 National Highway 9, Ward 5, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3852 570 Fax : (0233) 3850 432 Email : sgtvt@quangtri.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 73 Quốc lộ 9, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3852 570 Fax : (0233) 3850 432 Email : sgtvt@quangtri.gov.

1 2 3