June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Tri

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Tri, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7401S – Ly Thuong Kiet – Dong Ha – Quang Tri

 • Location : 61 Ly Thuong Kiet street, Dong Hai ward, Dong Ha city, Quang Tri province
 • Phone : (0233) 3561 546
 • Fax : (0233) 3561 159
 • Email : tchcdkqt@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/VxJDeW3qbNHmQxAN9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7402S – Dien Bien Phu – Dong Ha – Quang Tri

 • Location : Km 4 +700 Dien Bien Phu street (National Highway 9D), Dong Luong ward, Dong Ha city, Quang Tri province
 • Phone : (0233) 3568 688
 • Fax : (0233) 3522 689
 • Email : tchcdkqt@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/ffNQewANvxyPX8wY9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7402D – Gio Linh – Quang Tri

 • Location : Ha Thanh village, Gio Chau commune, Gio Linh district, Quang Tri province
 • Phone : (0233) 3630 888
 • Fax : (0233) 3630 111
 • Email : ttdangkiem7402d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/Q7KjsVvFfVmhfzb16

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7403D – Dong Ha – Quang Tri

 • Location : Km03 Dien Bien Phu street, Dong Luong ward, Dong Ha city, Quang Tri province
 • Phone : (0233) 3797 999
 • Fax : (0233) 3887 999
 • Email : dangkiem7403d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/Wgg8ma8jiHM4imA99
TAGS Quang Tri
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Quang Tri Province Address : 136 National Highway 9, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3852 352 Fax : N/A Email : sogddt@quangtri.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 136 Quốc Lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3852 352 Fax : N/A Email : sogddt@quangtri.gov.

Construction Department of Quang Tri Province Address : 59 Hung Vuong Street, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3857 489 Fax : (0233) 3857 489 Email : soxd@quangtri.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 59 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3857 489 Fax : (0233) 3857 489 Email : soxd@quangtri.gov.

Health Department Of Quang Tri Province Address : 34 Tran Hung Dao Street, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3852 583 Fax : N/A Email : info@dohquangtri.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 34 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3852 583 Fax : N/A Email : info@dohquangtri.gov.

Transportation Department of Quang Tri Province Address : 73 National Highway 9, Ward 5, Dong Ha City, Quang Tri Province Phone : (0233) 3852 570 Fax : (0233) 3850 432 Email : sgtvt@quangtri.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị Địa chỉ : số 73 Quốc lộ 9, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Điện thoại : (0233) 3852 570 Fax : (0233) 3850 432 Email : sgtvt@quangtri.gov.