May 12, 2021
Blog

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Công Trình Cầu Phà TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Công Trình Cầu Phà TP HCM

  • Địa chỉ : 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : (028) 3853 3496 | 3853 3499 | 3957 1422
  • Fax : (028) 3957 1422
  • Email: info@caupha.com.vn | hfbc.jsc@gmail.com
  • Website: www.caupha.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/LBZyDtL33SBndC4t7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

HCMC Ferry Bridge Project Management Company Limited Address : 451/10 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, City. Ho Chi Minh.

Saigon Zoo and Botanical Company Limited Address : 02 Nguyen Binh Khiem Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3829 1425 | 3829 3728 Fax : (028) 3822 2309 Email : cskh.

HCMC Urban Drainage Limited Company Address : 04 Nguyen Thien Thuat Street, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3823 0800 | 7305 5533 Fax : (028) 3823 0688 Email : thoatnuoc@udc.

Saigon Traffic Construction Management Ltd Co., Address : 132 Dao Duy Tu Street, Ward 6, District 10, Ho Chi Minh City.

HCMC Public Lighting Company Limited Address : 121 Chau Van Liem, Ward 14, District 5, City. Ho Chi Minh.

HCMC Greenery Parks Company Limited Address : 02 International Square, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3823 6565 | 3829 2796 Fax : (028) 3829 5614 Email : congviencayxanh@vnn.

Vehicle Registration Center 50-03S of HCMC Address : 79 Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3726 9164 Fax : (028) 3896 3912 Email : dk5003s@gmail.

Vehicle Registration Center 50-02S of HCMC Address : 343/20 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3860 1986 Fax : (028) 3860 3287 Email : trungtamdk_5002s@yahoo.

Vehicle Registration Center 50-01S of HCMC Address : Lot 13, Street 7, Tan Tao Expanded Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3752 7979 | 2247 2480 Fax: (028) 3752 7616 Email : dkiem5001s@gmail.