The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ho Chi Minh city (HCMC), drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5001S – Tan Tao – HCMC Location : Lot 13, street 07, Tan Tao industrial

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 5001S – Tân Tạo – TP HCM Địa chỉ : Lô số 13, đường số

Education and Training Department of Ho Chi Minh City Address : 66 – 68 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3822. 9360 | (028) 3822 3358 (Hotline) Fax : (028) 3822 2136 Email : sgddt@tphcm.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Số 66 – 68 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3822. 9360 | (028) 3822 3358 (Hotline) Fax : (028) 3822 2136 Email :

Construction Department of Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 60 Truong Dinh Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3932 5945 | 3932 6214 Fax : (028) 3932 5269 Email : sxd@tphcm.gov.

Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 60 đường Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3932 5945 | 3932 6214 Fax : (028) 3932 5269 Email : sxd@tphcm.gov.

Health Department Of Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 59 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Phone : (028) 3930 9912 | 0967 77 10 10 (hotline) Fax : N/A Email : syt@tphcm.gov.

Sở Y Tế TP HCM
May 24, 2021 · TAGS Ho Chi Minh city

Sở Y Tế (SYT) Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ : số 59 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 3930 9912 | 0967 77 10 10 (hotline) Fax : N/A Email : syt@tphcm.gov.

Transportation Department of Ho Chi Minh City Address : 63 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 38.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ : 63 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 38.290.

1 2 3 4 5 6 7 ...