June 30, 2021
Blog

Registration and Inspection Centers for Motor Vehicle in Ho Chi Minh City (HCMC)

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ho Chi Minh city (HCMC), drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5001S – Tan Tao – HCMC

 • Location : Lot 13, street 07, Tan Tao industrial park (extension), Tan Tao A ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3752 7979 | 2247 2480
 • Fax : (028) 3752 7616
 • Email : dangkiem5001s@gmail.com
 • Website : https://dangkiem5001s.com/
 • Google map : https://goo.gl/maps/nASiLtNLuy2Lz9eL9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5002S – Tong Van Tran – HCMC

 • Location : 343/20 Lac Long Quan street (47 Tong Van Tran street) ward 5, district 11, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3860 1986
 • Fax : (028) 3860 3287
 • Email: trungtamdk_5002s@yahoo.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/ANX1yBfXLXtiNnuT8

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5003S – QL13 – HCMC

 • Location : 79 national highway 13, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3726 9164
 • Fax : (028) 3896 3912
 • Email : dk5003s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/ZSwMjvMkzsUEpY3T7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5003V – Phu Chau – HCMC

 • Location : 107 Phu Chau street, Tam Binh ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3729 4553
 • Fax : (028) 3729 4550
 • Email : trungtamdangkiem@yahoo.com.vn
 • Website : http://www.trungtamdangkiem5003v.com.vn/
 • Google map : https://goo.gl/maps/kskn25UVFKyDoXzJA

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5003V – Linh Trung – Thu Duc – HCMC

 • Location : street 15, quarter 4, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3896 4341
 • Fax : (028) 3724 1959
 • Email : trungtamdangkiem@yahoo.com.vn
 • Website : http://www.trungtamdangkiem5003v.com.vn/
 • Google map : https://goo.gl/maps/wpK7VvhM5hoySuQc9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5004V – Cat Lai – HCMC

 • Location : Lot H4, Road G, Cat Lai industrial park – cluster 2, Thanh My Loi ward, district 2, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3636 9255
 • Fax : (028) 3636 9622
 • Email : ttdkxcg5004v@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/VbrhwGrpUieJ4JVz9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5005V – An Phu Dong – Dist. 12 – HCMC

 • Location : 1143/3B, national highway 1A, quarter 3, An Phu Dong ward, district 12, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3719 6222
 • Fax : (028) 3719 7679
 • Email : t5005v@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/xs9ha6fXjiCrTuiZ9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5005V – Hong Ha – HCMC

 • Location : 1A Hong Ha street, ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3547 0924
 • Fax : (028) 3547 0925
 • Email : t5005v@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/pzmdnyzhJaJzNnUv9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5006V – Huynh Tan Phat – HCMC

 • Location : 118 Huynh Tan Phat street, Tan Thuan Tay ward, district 7, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3872 6101
 • Fax : (028) 3872 6102
 • Email : t5006v@gmail.com
 • Website : https://dangkiem5006v.com.vn/
 • Google map : https://goo.gl/maps/AWsNTprEnaFpZvMV9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5007V – QL1 – Binh Tan – HCMC

 • Location : 428/56 national highway 1, Binh Hung Hoa B ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3767 1035
 • Fax : (028) 3767 1036
 • Email : t5007v@gmail.com
 • Website : http://dangkiemoto.com/
 • Google map : https://goo.gl/maps/UEgBZ5RuaUwppipX6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5008D – Thoi An – District 12 – HCMC

 • Location : 218/42 Le Thi Rieng street (42 TA28 street), Thoi An ward, district 12, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3620 6516
 • Fax : (028) 3620 6515
 • Email : ttdangkiem50.08d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/UngvUCSeaDSYi5jCA

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5009D – TL8 – Cu Chi – HCMC

 • Location : 201 Tinh Lo 8 street, Tan Thanh Tay commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3795 7777
 • Fax : (028) 3795 7776,
 • Email : dangkiem5009@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/bMo5wQtngFkj45JX9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5010D – Tan Phu Trung – Cu Chi – HCMC

 • Location : 05 Street 85, Dinh hamlet, Tan Phu Trung commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 2253 2228
 • Fax : (028) 2253 2228
 • Email : dangkiem5010D@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/BLp8DMmG6apud3am6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5012D – Tan Tuc – Binh Chanh – HCMC

 • Location : D3/16G, quarter 4, Tan Tuc town, Binh Chanh district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 6251 5999
 • Fax : (028) 6267 3345
 • Email : dangkiem5012d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/QUGd3yCKVXRTyP11A

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5013D – Tran Dai Nghia – Binh Chanh – HCMC

 • Location : A5/20H6 Tran Dai Nghia street, hamlet 1, Tan Kien commune, Binh Chanh district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 2242 1313
 • Fax : (028) 6287 4513
 • Email : info@dangkiembinhchanh.com
 • Website : https://dangkiembinhchanh.com/
 • Google map : https://g.page/Dangkiem5013d?share

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5014D – Xuan Thoi Son – Hoc Mon – HCM

 • Location : lot C1, road A2, Xuan Thoi Son industrial complex, Hoc Mon district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 2253 7427
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/33mVC4ptZRcPsnPV6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5015D – Hoang Huu Nam – District 9 – HCMC

 • Location : 36 Hoang Huu Nam street, Long Thanh My ward, district 9, Thu Duc, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 6256 3636
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/PAgcSZnvE52aCYER9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5017D – Nguyen Huu Tho – Nha Be – HCMC

 • Location : 1031 Nguyen Huu Tho street, hamlet 2, Long Thoi commune, Nha Be district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : 0939 289 679 | 0969 885 017
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://g.page/5017D?share

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 5019D – Ho Van Long – Binh Tan – HCMC

 • Location : 117/2D1 Ho Van Long street, quarter 3, Tan Tao ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city (HCMC)
 • Phone : (028) 3535 1696
 • Fax : (028) 3535 2696
 • Email : N/A
 • Website : http://dangkiem5019d.com/
 • Google map : https://goo.gl/maps/Ky9mmQ2BCx5ntf7d7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ho Chi Minh City Address : 66 – 68 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3822. 9360 | (028) 3822 3358 (Hotline) Fax : (028) 3822 2136 Email : sgddt@tphcm.

Construction Department of Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 60 Truong Dinh Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3932 5945 | 3932 6214 Fax : (028) 3932 5269 Email : sxd@tphcm.gov.

Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 60 đường Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3932 5945 | 3932 6214 Fax : (028) 3932 5269 Email : sxd@tphcm.gov.

Health Department Of Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 59 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Phone : (028) 3930 9912 | 0967 77 10 10 (hotline) Fax : N/A Email : syt@tphcm.gov.

Sở Y Tế TP HCM
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ : số 59 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 3930 9912 | 0967 77 10 10 (hotline) Fax : N/A Email : syt@tphcm.gov.

Transportation Department of Ho Chi Minh City Address : 63 Ly Tu Trong Street, District 1, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 38.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ : 63 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 38.290.