May 12, 2021
Blog

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn

  • Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại : (028) 3829 1425 | 3829 3728
  • Fax : (028) 3822 2309
  • Email : cskh.kdttsaigonzoo@gmail.com
  • Website : https://saigonzoo.net
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6qG1AHZ87682rg6T9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

HCMC Ferry Bridge Project Management Company Limited Address : 451/10 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, City. Ho Chi Minh.

Saigon Zoo and Botanical Company Limited Address : 02 Nguyen Binh Khiem Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3829 1425 | 3829 3728 Fax : (028) 3822 2309 Email : cskh.

HCMC Urban Drainage Limited Company Address : 04 Nguyen Thien Thuat Street, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3823 0800 | 7305 5533 Fax : (028) 3823 0688 Email : thoatnuoc@udc.

Saigon Traffic Construction Management Ltd Co., Address : 132 Dao Duy Tu Street, Ward 6, District 10, Ho Chi Minh City.

HCMC Public Lighting Company Limited Address : 121 Chau Van Liem, Ward 14, District 5, City. Ho Chi Minh.

HCMC Greenery Parks Company Limited Address : 02 International Square, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3823 6565 | 3829 2796 Fax : (028) 3829 5614 Email : congviencayxanh@vnn.

Vehicle Registration Center 50-03S of HCMC Address : 79 Highway 13, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3726 9164 Fax : (028) 3896 3912 Email : dk5003s@gmail.

Vehicle Registration Center 50-02S of HCMC Address : 343/20 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3860 1986 Fax : (028) 3860 3287 Email : trungtamdk_5002s@yahoo.

Vehicle Registration Center 50-01S of HCMC Address : Lot 13, Street 7, Tan Tao Expanded Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City. Phone : (028) 3752 7979 | 2247 2480 Fax: (028) 3752 7616 Email : dkiem5001s@gmail.