April 18, 2021
embassy

Consulate of Albania in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Albania in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Albania in Ho Chi Minh city

Also, there is no Embassy of Albania in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of Embassy of Albania from Vietnam?

Anser :Here is the nearest location of Embassy of Albania from Vietnam : Embassy of Albania in Beijing, China

TAGS Albania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Albania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Albania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Albania are required to have a visa to enter Vietnam. There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Albania.

We would like to inform that Albania passport holders are required to obtain Vietnam visas before entering Vietnam. How to get Vietnam visa in Albania? There are 2 ways for you to get a Vietnam visa in Albania: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Albania 🇦🇱? There is currently no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Albania. Nevertheless, you can also apply for your Vietnam visa by contacting a Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in a neighbouring country.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Albania 🇦🇱. Options for citizens of Albania getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.