Chính phủ Albania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Albania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Albania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Albania tại TP Đà Nẵng Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Giờ làm việc

👉 There is NO Embassy of Albania in Da Nang City, Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Albania in Hanoi capital city of Vietnam. Embassy of Albania in Da Nang City Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A

Lãnh Sự Quán Albania tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Albania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Albania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Albania

Consulate of Albania in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Albania in Da Nang City, Vietnam Also, there is no Embassy of Albania in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Albania tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Albania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Albania tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Albania in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Albania in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Albania in

Đại Sứ Quán Albania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A 👉 Chính phủ Albania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Albania tại thành phố Hồ

Embassy of Albania in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to infor there is NO Embassy of Albania in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is no Embassy

Lãnh Sự Quán Albania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Albania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Albania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Consulate of Albania in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Albania in Ho Chi Minh city Also, there is no Embassy of Albania in Hanoi capital

1 2