April 18, 2021
embassy

Consulate of Burundi in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Burundi in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Burundi in Ho Chi Minh city (HCMC)

👉 Also, there is no Embassy of Burundi in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Burundi from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Burundi from Vietnam : Embassy of Burundi in Beijing, China.

TAGS Burundi
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Burundi Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Burundi vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Burundi are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Burundi are advised to find below for options to get a visa for Vietnam  : 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Burundi 🇧🇮. Options for citizens of Burundi getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.