May 5, 2021
Blog

Consulate of Spain in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Spain in Da Nang City

  • Address : House No. 4, Street No. 4, Phuc Loc Vien Compound Villas, 399 Ngo Quyen Street, Son Tra District, Da Nang City.
  • Working hours : by appointment
  • Phone : N / A
  • Fax : N / A
  • Email : jsanchezbarrosog@gmail.com
  • FB : https://www.facebook.com/EmbajadaEspVietnam/
  • Website : http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/HANOI/en/Embajada/Pages/Directorio.aspx
  • Map: https://goo.gl/maps/LcUxzf927ozFzMvS9

👉 Do you want to find the Embassy of Spain in Hanoi or Consulate of Spain in Ho Chi Minh City (HCMC) also ?

TAGS Spain
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : nhà số 4, đường số 4, khu biệt thự Phúc Lộc Viên, số 399 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Giờ làm việc : theo lịch hẹn Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : jsanchezbarrosog@gmail.