October 16, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Vietnam – Cambodia tại tỉnh Đồng Tháp

Cửa khẩu Dinh Bà (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam) – Bontia Chak Cray (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà là điểm cuối của Quốc lộ 30 tại Km 120, cách thành phố Cao Lãnh khoảng 107km.

Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thông thương với cửa khẩu quốc tế Banteay Chakrei (còn viết là Bântéay Chakkrei) ở xã Banteay Chakrei, huyện Preah Sdach, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Cửa khẩu Thường Phước (Cửa khẩu quốc tế đường sông)

Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam) – Koh Rokar (tỉnh Prey Veng, Cambodia), đường sông

Cửa khẩu quốc tế Thường Phước là cửa khẩu quốc tế đường sông tại vùng đất xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Cửa khẩu quốc tế Thường Phước ở bờ trái sông Tiền, cùng với cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương bên bờ phải sông, điều phối thông thương đường thủy trong vùng sang Campuchia.

Cửa khẩu quốc tế Thường Phước thông thương với cửa khẩu quốc tế Kaoh Roka ở xã Koh Rokar, huyện Peam Chor, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Cửa khẩu Sở Thượng

Sở Thượng (tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam) – Koos Xâm Pư (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu Sở Thượng (Ba Nguyên) toạ lạc tại xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Cửa khẩu Sở Thượng thông thương với cửa khẩu Koos Xâm Pư (Koh Sampov) thuộc tỉnh Prey Veng, Cambodia.

Cửa khẩu Ba Nguyên

Ba Nguyên (tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam) – Koos Xâm Pư (tỉnh Prey Veng, Cambodia) (Sở Thượng)

Cửa khẩu Ba Nguyên còn gọi là cửa khẩu Sở Thượng toạ lạc tại xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Cửa khẩu Ba Nguyên thông thương với cửa khẩu Koos Xâm Pư (Koh Sampov) thuộc tỉnh Prey Veng, Cambodia.

Cửa khẩu Thông Bình

Thông Bình (tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam) – Pèm Tia (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Thông Bình toạ lạc tại ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Thông Bình thông thương với cửa khẩu Pèm Tia (Peam Montear) thuộc Phum Peam Montear, tỉnh Prey Veng, Cambodia.

Cửa khẩu Mộc Rá

Mộc Rá (tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam) – Koos Xâm Pư (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Mộc Rá toạ lạc tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Mộc Rá thông thương với cửa khẩu Koos Xâm Pư thuộc tỉnh Prey Veng, Cambodia.

Cửa khẩu Á Đôn

Á Đôn (tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam) – Gò Đồn (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Á Đôn toạ lạc tại xã Tân Hội, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Cửa khẩu Á Đôn thông thương với cửa khẩu Gò Đồn thuộc tỉnh Prey Veng, Cambodia

Cửa khẩu Bình Phú

Bình Phú (tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam) – Bon Tia Chăc Crây (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Bình Phú toạ lạc tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Cửa khẩu Bình Phú thông thương với cửa khẩu Bon Tia Chăc Crây (Banteay Chakrei ) thuộc tỉnh Prey Veng, Cambodia.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Đắk BLô
October 16, 2021

Đắk BLô (tỉnh Kon Tum, Việt Nam) – Đắk Bar (tỉnh Xê Kông, Lào) Cửa khẩu Đắk BLô thuộc xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Xã Đăk Blô cách trung tâm huyện Đăk Glei khoảng 35Km về hướng Tây Bắc, nằm trên tuyến tỉnh lộ 673.

Cửa khẩu Đầm Chít
October 16, 2021

Đầm Chít (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Prêy Tun Lê (tỉnh Kampot, Cambodia) Cửa khẩu phụ Đầm Chít toạ lạc tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Đầm Chít thông thương với cửa khẩu Prêy Tun Lê thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.

Rạch Gỗ (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Đơm Sơ Sngâu (tỉnh Kampot, Cambodia) Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ toạ lạc tại ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ thông thương với cửa khẩu Đơm Sơ Sngâu thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.