As part of its initiatives to control the rapid spread of the coronavirus, also known as Covid 19, Vietnam has closed the border gates. Thankfully, the situation is now under control.

Cửa khẩu Hồng Vân
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Hồng Vân (tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam) – Cô Tài (tỉnh Sả Lạ Văn, Lào) Cửa khẩu Hồng Vân là cửa khẩu đường bộ tại vùng đất xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Cửa khẩu Hồng Vân cách cửa khẩu La Lay cỡ 10 km theo đường thẳng về hướng

Cửa khẩu A Đớt
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

A Đớt (tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam) – Tà Vàng (tỉnh Xê Kông, Lào) Cửa khẩu A Đớt là cửa khẩu tại vùng đất xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Cửa khẩu A Đớt ở trên đèo Bà Lạch ở quốc lộ 14 cũ, cách thị trấn A Lưới cỡ 30

Cửa khẩu A Đớt A Đớt (tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam) – Tà Vàng (tỉnh Xê Kông, Lào) Cửa khẩu A Đớt là cửa khẩu tại vùng đất xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Cửa khẩu A Đớt ở trên đèo Bà Lạch ở quốc lộ 14 cũ, cách thị trấn

Cửa khẩu Khẹo
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Khẹo (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Tha Lấu (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Khẹo hay cửa khẩu Bát Mọt là cửa khẩu tại vùng đất bản Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Khẹo là điểm cuối của quốc lộ 47, và cách thị trấn Thường Xuân cỡ

Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.

Cửa Khẩu Quốc Tế Na Mèo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Namsoi (tỉnh Huaphanh, Lào) Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo là cửa khẩu quốc tế đường bộ trên vùng đất bản Na Mèo xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa

Cửa Khẩu Quốc Tế Na Mèo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Namsoi (tỉnh Huaphanh, Lào) Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo là cửa khẩu quốc tế đường bộ trên vùng đất bản Na Mèo xã Na Mèo huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa

Cửa khẩu Long Thuận
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Long Thuận (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Kompông S’Piên (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu Long Thuận thuộc xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Cửa khẩu Long Thuận thông thương với cửa khẩu Kompông S’Piên thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia Địa chỉ : xã Long Thuận, huyện Bến Cầu,

Cửa khẩu phụ Hòa Hiệp
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Hòa Hiệp (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Khser Dek (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu phụ Hòa Hiệp (bến Năm Chỉ) thuộc xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Cửa khẩu phụ Hòa Hiệp thông thương với cửa khẩu phụ biên giới Khser Dek, thuộc ấp Tros, xã Tros, huyện

1 2 3 4 5 6 7 ...