October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu phụ Hòa Hiệp

Hòa Hiệp (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Khser Dek (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Hòa Hiệp (bến Năm Chỉ) thuộc xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Cửa khẩu phụ Hòa Hiệp thông thương với cửa khẩu phụ biên giới Khser Dek, thuộc ấp Tros, xã Tros, huyện Romeas Hekm, tỉnh Svay Rieng, Campuchia

Địa chỉ : xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/iMjRJbRjVskZkXpb6

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.