October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Tén Tằn

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào)

Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa. Tại đây có cột mốc biên giới 281 và là nơi sông Mã (Nậm Ma) chảy vào đất Việt Nam.

Cửa khẩu Tén Tằn thông thương với cửa khẩu Somvang (Xôm Vẳng) ở ban Som Vang, muang Sop Bao (Xốp Bâu), tỉnh Huaphanh, Lào.

Địa chỉ : khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/yHkV3wMBZFtMm7Zy7