October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Long Thuận

Long Thuận (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Kompông S’Piên (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu Long Thuận thuộc xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Cửa khẩu Long Thuận thông thương với cửa khẩu Kompông S’Piên thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia

Địa chỉ : xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/eJNZSRgn9krCEDNJ9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.