October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Việt – Lào tại tỉnh Thanh Hóa

Cửa Khẩu Quốc Tế Na Mèo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Namsoi (tỉnh Huaphanh, Lào)

Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo là cửa khẩu quốc tế đường bộ trên vùng đất bản Na Mèo xã Na Mèo huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo là điểm cuối của quốc lộ 217, qua cầu trên dòng Nậm Xôi thông thương sang cửa khẩu Namsoi (Nậm Xôi) huyện Viengxay, tỉnh Huaphanh, Lào.

Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cách thành phố Thanh Hóa 194 km, cách trung tâm huyện lỵ Quan Sơn 53 km về phía Việt Nam và cách tỉnh lỵ Xamneua của Huaphanh 80 km, huyện lỵ Viengxay 40 km về phía Lào.

Cửa khẩu Tén Tằn

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào)

Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa. Tại đây có cột mốc biên giới 281 và là nơi sông Mã (Nậm Ma) chảy vào đất Việt Nam.

Cửa khẩu Tén Tằn thông thương với cửa khẩu Somvang (Xôm Vẳng) ở ban Som Vang, muang Sop Bao (Xốp Bâu), tỉnh Huaphanh, Lào.

  • Địa chỉ : khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/yHkV3wMBZFtMm7Zy7

Cửa khẩu Khẹo

Khẹo (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Tha Lấu (tỉnh Hủa Phăn, Lào)

Cửa khẩu Khẹo hay cửa khẩu Bát Mọt là cửa khẩu tại vùng đất bản Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Khẹo là điểm cuối của quốc lộ 47, và cách thị trấn Thường Xuân cỡ 60 km theo quốc lộ này.

Cửa khẩu Khẹo thông thương với cửa khẩu Thalao (Tha Lấu) ở vùng đất ban Thalao, muang Viengthong, tỉnh Huaphanh, Lào.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.