October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu Khẹo

Khẹo (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Tha Lấu (tỉnh Hủa Phăn, Lào)

Cửa khẩu Khẹo hay cửa khẩu Bát Mọt là cửa khẩu tại vùng đất bản Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Khẹo là điểm cuối của quốc lộ 47, và cách thị trấn Thường Xuân cỡ 60 km theo quốc lộ này.

Cửa khẩu Khẹo thông thương với cửa khẩu Thalao (Tha Lấu) ở vùng đất ban Thalao, muang Viengthong, tỉnh Huaphanh, Lào.

Địa chỉ : bản Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/YYhR8aLuyyjuKaqy7

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.