October 17, 2021
Blog

Cửa khẩu phụ Phước Chỉ

Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Brasát (tỉnh Svay Rieng, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Phước Chỉ thuộc xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Cửa khẩu phụ Phước Chỉ thông thương với cửa khẩu phụ Brasat, thuộc ấp Kandal, phường Brasat, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Cambodia.

Địa chỉ : xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/K6V8J5GYcgjK3zL48

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Tén Tằn
October 17, 2021

Tén Tằn (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Tén Tằn là cửa khẩu tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Tén Tằn là điểm cuối của đường tỉnh 520 Thanh Hóa.