October 16, 2021
Blog

Cửa khẩu biên giới Vietnam – Cambodia tại tỉnh Kiên Giang

Cửa khẩu Giang Thành

Giang Thành (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Ton Hon (tỉnh Kampot, Cambodia)

Cửa khẩu Giang Thành (trước đây gọi là cửa khẩu Nha Sáp) là cửa khẩu tại vùng đất xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Cửa khẩu Giang Thành thông thương với cửa khẩu Ton Hon huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot, Campuchia.

Cửa khẩu Quốc Tế Hà Tiên (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Prek Chak (tỉnh Kampot, Cambodia)

Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, trước đây gọi là cửa khẩu Xà Xía, là cửa khẩu quốc tế đường bộ thuộc vùng đất phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên là điểm cuối của quốc lộ 80, cách thị xã Hà Tiên khoảng 7km.

Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thông thương với cửa khẩu quốc tế Prek Chak ở huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot, Campuchia.

Cửa khẩu phụ Sa Kỳ

Sa Kỳ (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Cok Com Bô (tỉnh Kampot, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Sa Kỳ thuộc ấp Mỹ Lộ, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Sa Kỳ thông thương với cửa khẩu Cok Com Bô thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.

Cửa khẩu phụ Vàm Hàng

Vàm Hàng (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – On Long Pring (tỉnh Kampot, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Vàm Hàng toạ lạc tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Vàm Hàng thông thương với cửa khẩu On Long Pring thuộc tỉnh Kampot, Cambodia

Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ

Rạch Gỗ (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Đơm Sơ Sngâu (tỉnh Kampot, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ toạ lạc tại ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ thông thương với cửa khẩu Đơm Sơ Sngâu thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.

Cửa khẩu Đầm Chít

Đầm Chít (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Prêy Tun Lê (tỉnh Kampot, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Đầm Chít toạ lạc tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Đầm Chít thông thương với cửa khẩu Prêy Tun Lê thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.

Cửa khẩu Chợ Đình

Chợ Đình (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Thnốt Choong Srong (tỉnh Kampot, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Chợ Đình toạ lạc tại xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Chợ Đình thông thương với cửa khẩu Thnốt Choong Srong thuộc tỉnh Kampot, Cambodia

Cửa khẩu Nha Sáp

Nha Sáp (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Rưs Xây Pi Cum (tỉnh Takeo, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Nha Sáp toạ lạc tại xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Nha Sáp thông thương với cửa khẩu Rưs Xây Pi Cum thuộc tỉnh Takeo, Cambodia

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Đắk BLô
October 16, 2021

Đắk BLô (tỉnh Kon Tum, Việt Nam) – Đắk Bar (tỉnh Xê Kông, Lào) Cửa khẩu Đắk BLô thuộc xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Xã Đăk Blô cách trung tâm huyện Đăk Glei khoảng 35Km về hướng Tây Bắc, nằm trên tuyến tỉnh lộ 673.

Cửa khẩu Đầm Chít
October 16, 2021

Đầm Chít (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Prêy Tun Lê (tỉnh Kampot, Cambodia) Cửa khẩu phụ Đầm Chít toạ lạc tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Đầm Chít thông thương với cửa khẩu Prêy Tun Lê thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.

Rạch Gỗ (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Đơm Sơ Sngâu (tỉnh Kampot, Cambodia) Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ toạ lạc tại ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ thông thương với cửa khẩu Đơm Sơ Sngâu thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.