October 16, 2021
Blog

Cửa khẩu phụ Vàm Hàng

Vàm Hàng (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – On Long Pring (tỉnh Kampot, Cambodia)

Cửa khẩu phụ Vàm Hàng toạ lạc tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Cửa khẩu phụ Vàm Hàng thông thương với cửa khẩu On Long Pring thuộc tỉnh Kampot, Cambodia

Địa chỉ : xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/UKVFNhhprcQAhxLT9

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Cửa khẩu Đắk BLô
October 16, 2021

Đắk BLô (tỉnh Kon Tum, Việt Nam) – Đắk Bar (tỉnh Xê Kông, Lào) Cửa khẩu Đắk BLô thuộc xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Xã Đăk Blô cách trung tâm huyện Đăk Glei khoảng 35Km về hướng Tây Bắc, nằm trên tuyến tỉnh lộ 673.

Cửa khẩu Đầm Chít
October 16, 2021

Đầm Chít (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Prêy Tun Lê (tỉnh Kampot, Cambodia) Cửa khẩu phụ Đầm Chít toạ lạc tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Đầm Chít thông thương với cửa khẩu Prêy Tun Lê thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.

Rạch Gỗ (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) – Đơm Sơ Sngâu (tỉnh Kampot, Cambodia) Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ toạ lạc tại ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Rạch Gỗ thông thương với cửa khẩu Đơm Sơ Sngâu thuộc tỉnh Kampot, Cambodia.