April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Saudi Arabia in Hanoi Address : 48A Tran Phu Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3726 4373 | in Hanoi : 3726 4373 | outside Hanoi : 024 3726 4373 | outside Vietnam : 0084 24 3726 4373 Fax: (024) 3726 4374 Email: viemb@mofa.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Saudi Arabia 🇸🇦? Please see below for information of Vietnam Embassy in the kingdom of Saudi Arabia Address: Villa No. 23 Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha District, Riyadh, Saudi Arabia 🇸🇦 Telephone: +966-1-4547887 ; +966 -1-4569756 Fax: +966-1-4548844 Email: vnemb.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Arabia Saudi 🇸🇦? Please see below for information of Vietnam embassy in Arabia Saudi 🇸🇦 Address: 49 Emir Abbu Al-Majeed, Al- Rayiial Area, Riyadh, Kingdom Of Saudi Arabia 🇸🇦 Telephone : (00-966-1) 491 1377 Fax : (00-966-1)493 9655 Email : vnemb.sa@mofa.