May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Afghanistan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Afghanistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Afghanistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Afghanistan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A