May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Albania tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Albania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Albania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Albania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Albania tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Albania