May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Albania tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Albania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Albania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Albania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Albania tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Albania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Albania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.