May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Azerbaijan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Azerbaijan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Azerbaijan tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Azerbaijan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Azerbaijan