May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bahamas tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Bahamas hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bahamas tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bahamas tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Bahamas tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Bahamas