May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Barbados tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Barbados hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Barbados tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Barbados tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Barbados tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Barbados