April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belarus hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

👉 Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Belarus tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Belarus
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Applying for the Vietnam e-Visa for Belarus nationalities is pretty easy. In fact, it will only take a few minutes of your time.

Citizens of Belarus won’t need a visa if staying for fewer than 15 days. Vietnam visa waiver program You should apply for a visa if intending to stay for more than 15 days Citizens of Belarus please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Belarus 🇧🇾? Please see below information of Vietnam Embassy in Minsk, Belarus Address: Belarus, Minsk 220040, Mozaiskogo street, house # 3 Code: 00375 17 Telephone/ fax: 237 48 79 Email: dsqvn.belarus@mofa.