May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Belize tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Belize hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Belize tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Belize tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Belize tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Belize