May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bhutan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Bhutan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bhutan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bhutan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bhutan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bhutan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bhutan tại Bangkok – Thái Lan.

Đại Sứ Quán Bhutan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Bhutan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Bhutan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Bhutan in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Bhutan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Bhutan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Bhutan in Hanoi capital city of Vietnam.