March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Bolivia Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bolivia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bolivia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Bolivia Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Bolivia Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Bolivia tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

TAGS Bolivia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Bolivia are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Bolivia please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Bolivia 🇧🇴. Options for citizens of Bolivia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.