May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Burkina Faso tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Burkina Faso hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Burkina Faso tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Burkina Faso tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burkina Faso gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burkina Faso gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Burkina Faso tại New Delhi – Ấn Độ.

Đại Sứ Quán Burkina Faso tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Burkina Faso in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Burkina Faso in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Burkina Faso in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Burkina Faso in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Burkina Faso in Hanoi capital city of Vietnam.