May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Cộng Hoà Dominica hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica tại New Delhi, Ấn Độ.

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

👉 There is NO Embassy of Dominican Republic in Da Nang City, Vietnam. 👉 Also, there is NO Embassy of Dominican Republic in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Dominican Republic in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 There is no Consulate of Dominican Republic in Da Nang City, Vietnam. 👉 Also, there is no Embassy of Dominican Republic in Hanoi capital city of Vietnam.