April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ecuador tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Ecuador tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Ecuador hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ecuador tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Ecuador tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ecuador gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ecuador gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur, Malaysia.

TAGS Ecuador
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Ecuador Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Ecuador vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Ecuador are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Ecuador are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Ecuador 🇪🇨? There is currently no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Ecuador. Nevertheless, you can also apply for your Vietnam visa by contacting a Vietnam Embassy/ Consulate in one of your neighbouring countries or any country you find closest and most convenient for you to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Ecuador 🇪🇨. Options for citizens of Ecuador getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.