May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán El Salvador tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ El Salvador tại hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán El Salvador tại tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự El Salvador tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ghi chú : Chính phủ El Salvador hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán El Salvador gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán El Salvador tại New Delhi, Ấn Độ.

Đại Sứ Quán El Salvador tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A