March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Equatorial Guinea Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Equatorial Guinea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Equatorial Guinea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Equatorial Guinea Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Equatorial Guinea Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Equatorial Guinea gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Equatorial Guinea tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Equatorial Guinea are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Equatorial Guinea are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Equatorial Guinea 🇬🇶. Options for citizens of Equatorial Guinea getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.