Chính phủ Guinea Xích Đạo hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Lãnh Sự Quán Guinea Xích Đạo tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Guinea Xích Đạo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Guinea Xích Đạo tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Guinea Xích Đạo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea Xích Đạo tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo

Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Guinea Xích Đạo hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại

Lãnh Sự Quán Guinea Xích Đạo tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Guinea Xích Đạo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Equatorial Guinea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Equatorial Guinea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1