April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Guinea Xích Đạo hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Xích Đạo tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Equatorial Guinea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Equatorial Guinea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.