May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Guinea Xích Đạo hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Xích Đạo tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

👉 There is NO Embassy of Equatorial Guinea in Da Nang City, Vietnam. 👉 Also, there is NO Embassy of Equatorial Guinea in Da Nang City, Vietnam.

Consulate of Equatorial Guinea in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Equatorial Guinea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Equatorial Guinea in Da Nang City, Vietnam.