May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Gabon tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Gabon hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Gabon tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Gabon tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Gabon gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Gabon gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Gabon tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Gabon tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Gabon
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Gabon in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Gabon in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Gabon in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Gabon in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Gabon in Hanoi capital city of Vietnam.