May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Guinea-Bissau hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A