May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Guyana tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Guyana hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guyana tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guyana tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Guyana tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Guyana