March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Jamaica Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Jamaica Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Jamaica vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Jamaica Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Jamaica Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Jamaica tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Jamaica
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Jamaica are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Jamaica are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Jamaica 🇯🇲? Currently, there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Jamaica. If we have any information about them, we will post on our website as soon as we can so that you can refer to their contact address.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Jamaica 🇯🇲. Options for citizens of Jamaica getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.