May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Lebanon tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Lebanon hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lebanon tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Lebanon tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Lebanon tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Lebanon