May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Malawi tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Malawi hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malawi tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Malawi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Malawi tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Malawi